Измена висине накнаде за RT-PCR и антигенско тестирање

2022-01-17

placanje.jpg

Поштовани,

Владa РС је донела Заључак у коме су измењене висине накнаде за RT-PCR и антигенско тестирање на присуство вируса SARS-CoV-2 на лични захтев:

  1. Висина накнаде за RT-PCR тестирање на присуство вируса SARS-CoV-2 на лични захтев за држављане републике Србије, за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у Републици Србији, као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништва и чланове њихових породица, као и за све друге стране држављане висина накнаде за RT-PCR тестирање на лични захтев исноци 6.000 динара почев од 17. јануара 2022. године.

  2. Висина накнаде за антигенско тестирање на присуство вируса вируса SARS-CoV-2 на лични захтев за држављане републике Србије, за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у Републици Србији, као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништва и чланове њихових породица, као и за све друге стране држављане износи 1.800 динара почев од 17. јануара 2022. године.

Хвала