Визија и мисија

ВИЗИЈА

Визија Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је да својим искуством, квалитетом и иновативним научним резултатима у производњи и лабораторијској дијагностици константно унапређује здравље и живот људи у земљи и свету.

МИСИЈА

Тимским радом у Институту „Торлак“ тежимо да унапредимо здравствену услугу, стварајући свет у коме се болести спречавају вакцинацијом, дијагностикују брзо уз велику прецизност и где нашa истраживања отварају нове границе разумевања медицинских феномена. Посвећени смо неговању иновација, сарадње и изврсности у сваком аспекту рада.

Користећи знање, уз спој традиционалне и најсавременије технологије којом располажемо, циљ нам је да развијамо и производимо висококвалитетне вакцине, пружамо поуздану дијагностику и доприносимо револуционарним научним
сазнањима.

Кроз наше регионално вођство, настојимо да извршимо значајан и трајан утицај на јавно здравље, бавећи се тренутним и новим изазовима са непоколебљивом посвећеношћу, како бисмо створили здравији и отпорнији свет за генерације које долазе.

ВРЕДНОСТИ

Квалитет, Искуство, Традиција
Изврсност, Одговорност
Континуирано унапређење рада
Подстицање личног и организационог развоја
Уважавање различитости и толеранција
Солидарност
Препознатљивост и репутација у региону

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ГОДИНЕ ДО 2026. ГОДИНЕ

  • Унапређење прозводних погона и развој нових производних капацитета.
  • Развој нових и унапређење постојећих производа.
  • Повећање квалитета фундаменталних и примењених истраживања и развој иновација оријентисаних ка производном портфолију Института „Торлак“.
  • Унапређeње рада дијагностичких и контролних лабораторија.
  • Интензивирање образовне делатности Института „Торлак“.
  • Унапређење видљивости и доступности услуга Института „Торлак“ и унапређење тржишне стратегије.
  • Унапређење функција подршке Института „Торлак“.
  • Дигитализација различитих делатности Института „Торлак“.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи