Фарма животиња Раковица село

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ од 1930. године je у склопу свог развоја изградио наменске објекте за узгој и држање лабораторијских животиња које се користе у производњи и контроли вакцина и серума из производног програма Института „Торлак“.

Простор у делу града који се зове Раковица село је у склопу Института „Торлак“ дуги низ година и на тој зеленој површини ће бити изграђени нови објекти за смештај и држање лабораторијских животиња са одговарајућом инфраструктуром, као и објекат за производњу хранљивих подлога. Објекти ће бити изграђени по најновијим стандардима уз поштовање прописа и Закона о ветеринарству Републике Србије, као и поштовање савремених еколошких стандарда и заштите животне средине.

Од животиња Институт „Торлак“ поседује заморце, лабораторијске мишеве, куниће, ћурке, змије поскок, коње и овнове. Поред ових животиња, Институт ће проширити производни програм и у свом асортиману ће имати и мини свиње, куниће , пацове, и инбредне мишеве, чиме ће задовољити потребе различитих института и факултета у Републици Србији за лабораторијским животињама.

Уз велику стручност и залагање нашег кадра, поштујући Закон о добробити животиња, можемо да се похвалимо добрим квалитетом лабораторијских животиња, са чиме ће се упознати и наши нови корисници.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи