Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ обавља здравствену делатност у области микробиолошке и вирусолошке дијагностике и производње серума, вакцина, лекова и других имунобиолошких и дијагностичких препарата, медицинских средстава и дијететских производа.

Институт „Торлак“ обавља и научноистраживачку и образовну делатност у складу са законом.

Институт „Торлак“ врши промет, односно обавља увоз и извоз лекова, медицинских средстава, дијететских производа и сировина за производњу лекова и других средстава у складу са законом.

У оквиру своје делатности Институт „Торлак“:
– прати и проучава, испитује, утврђује и уводи односно спроводи стручне и научнe мeтоде превенције и дијагностике заразних болести, производи серуме, вакцине и друге имунобиолошке и дијагностичке прпарате и средстава којима се снабдевају здравствене установе на територији Републике Србије;

  • врши микробиолошка, вирусолошка, имунобиолошка, епидемиолошка и биохемијска истраживања и испитивања и прегледе, односно анализе;
  • као и испитивања и анализе у вези са израдом бактериолошких, вирусолошких, имунобиолошких и других препарата и дијагностичких средстава за хуману, ветеринарску и општу употребу;
  • учествује у утврђивању и спровођењу доктринарних упутстава у области превенције и дијагностике заразних болести;
  • спроводи стручно усвршавање и специјализације здравствених радника и сарадника;
  • организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета рада;
  • организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
  • управља медицинским отпадом у складу са законом;
  • обавља и друге послове који су у функцији здравствене установе.

У обављању здравствене делатности Институт „Торлак“ пружа превентивне, дијагностичке и терапијске здравствене услуге из следећих области здравствене заштитe, односно специјалности и ужих специјалности: микробиологије, вирусологије, биохемије, имунологије, имунохемије, епидемиологије, фармацеутске технологије, испитивања и контроле лекова, ветеринарске медицине и молекуларне биологије.

Институт „Торлак“ обавља и послове спољнотрговинског промета, односно, врши промет, обавља увоз и извоз лекова, медицинских средстава, сировина за производњу лекова и других средстава у складу са законом, а такође врши промет лекова и медицинских средстава на велико.

1930
Почела производња вакцине против дифтерије по Рамону и серума против дифтерије и тетануса
1934
Почела производња вакцине против тетануса по Рамону
1951
Почела производња BCG вакцине
1958
Произведена вакцина против великог кашља, од домаћих изолата
1959
Почела производња сувих бактериолошких подлога
1960
Др Алберт Сејбин поклонио Институту „Торлак“ оригиналне сојеве полио вируса за производњу ОPV-а и исте године почела производња живе, оралне вакцине против дечје парализе (ОPV)
1961
Почела са радом лабораторија за серолошку дијагностику вирусних и рикецијских инфекција
1968
Почела производња лактопрепарата у облику ампула
1995
Почела производња серума против змијског отрова
1996
Почела производња PPD-туберкулина
2015
Почела производња вакцине против грипа, сплитоване, инактивисане – TorVaxFlu®
2020
6. марта у Институту „Торлак“ дијагностикован први случај инфекције вирусом SARS-CoV-2 у Републици Србији
2020
Добијен сертификат Добре Произвођачке Праксе за производњу вакцине против грипа TorVaxFlu®
2022
Почела трансформација Института у оквиру пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (енгл. SAIGE – Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project)