Национална референтна лабораторија за АРБО вирусе и хеморагичне грознице

Национална референтна лабораторија за АРБО вирусе и хеморагичне грознице Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ стекла је свој статус Решењем о референтним лабораторијама за контролу заразних болести издатим од стране Министарства здравља Републике Србије 2009. године, чиме јој је поверена одговорност да прати циркулацију вируса вируса хеморагичних грозница и других вектор преносивих вируса у нашој земљи.

У лабораторији се спроводе стандардизоване и проверене аналитичке методе, развијене и верификоване од стране релевантних институција. Спроводи се ригорозна контрола квалитета и тестирања, како би се обезбедио висок стандард тачности и прецизности добијених резултата, а што потврђују и одлични резултати екстерних провера квалитета рада (EQA). Анализе се спроводе од стране стручног и обученог особља са вишедеценијским искуством, у лабораторијском простору који испуњава све биосигурносне захтеве.

Национална референтна лабораторија за АРБО вирусе и хеморагичне грознице обавља следеће активности:

• дијагностику вирусних хеморагичних грозница

• помоћ у случају појаве хеморагичних грозница (посебно импортованих случајева) и сарадња са епидемиолошком службом као и осталим националним референтним центрима за хеморагичне грознице у Европи

• развој и прилагођавање молекуларних техника за дијагнозу и праћење вирусних хеморагичних грозница

• сарадњу на успостављању програма националног надзора

• достављање основних епидемиолошких података централним службама за епидемиолошки надзор

• извештавање Светске здравствене организације о појави циркулације вируса на територији Републике Србије

Национална референтна лабораторија за АРБО вирусе и хеморагичне грознице врши следеће анализе:

  1. Молекуларну дијагностику (real-time PCR) за вирус Западног Нила грозница Западног Нила), Денга вирус, вирус жуте грознице, вирус Кримско-Конгоанске хеморагијске грознице, вирус мајмунских богиња, Чикунгуња вирус, Зика вирус, Вирус долине Рифта, вирус крпељског енцефалитиса
  2. Серолошке анализе (ELISA метод) за ханта вирусе, West Nile вирус, TBE вирус (вирус крпељског eнцефалитиса), Денга вирус, Зика вирус, Чикунгуња вирус
  3. Тест индиректне имунофлуоресценце (Хантавируси, вирус Кримско-Конгоанске грознице)
  4. Изолација вируса на ћелијским линијама

Стручно методолошко упутство за вирусолошки надзор грозницом Западног Нила можете да погледате овде.

Упутну листу за лабораторијско испитивање суспектног случаја оболелог од грознице Западног Нила можете да погледате овде.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи