Стручни органи Института

У руковођењу стручним радом Института „Торлак“, саветодавну функцију и помоћ директору пружају следећи стручни органи Института:

  1. Стручни савет као саветодавно тело директора и Управног одбора Института
  2. Етички одбор, стручно тело које прати пружање и спровођење здравтсвене заштите на начелима професионалне етике
  3. Комисија за унапређење квалитета рада, стручно тело које се стара о унапређењу квалитета здравствене делатности Института
  4. Научно веће, стручно тело које предлаже програм научноистраживачког рада и које се образује у складу са законом којим се уређује област научноистраживачке делатности.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи