Заштита података о личности

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“  је, у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018), Одлуком в.д. директора Института, бр. 532/1 од дана 27.02.2023. године, именовао лице за заштиту података.

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности.

Контакт подаци лица одређеног за заштиту података о личности:

  • Кристина Пантић, дипл.правник
  • Адреса е-поште: kpantic@torlak.rs
  • Број телефона: +381 64 846 6452

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи