Пројекат трансфера информационе РНК технологије

Трансфер информационе РНК технологије (скр. иРНК) и развој лекова на бази иРНК за Републику Србију представљају велики искорак на пољу вакцинологије на глобалном нивоу. Очекивања су да ће иРНК технологија стећи предност у превенцији инфективних болести, а полажу се велике наде да ће технолошка платформа уз минималне модификације бити искоришћена и у лечењу хроничних неифективних болести.

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је препознат је од стране Светске Здравствене Организације, да учествује у пројекту за трансфер иРНК технологије и развоју вакцина и лекова на бази иРНК (енг. mRNA Technology Transfer Hub Programme) који обезбеђују компанија Afrigen Biologics and Vaccines, организација Medicines Patent Pool уз подршку Светске здравствене организације. Осим Института „Торлак“, у оквиру наведеног пројекта још 14 института из различитих држава имаће приступ иРНК технологији. Учешћем других института, научних институција, фармацеутских компанија, омогућено је остваривања сарадње, размене искустава, заједничке пројекте и производне сарадње.

Циљ пројекта за трансфер иРНК технологије је да у Републици Србији омогући развој иновативних лекова и вакцина, чиме ће становништву бити обезбеђена доступност терапија најновије генерације.

Пројектом је предвиђено да запослени Института „Торлак“, који ће учествовати у трансферу иРНК технологије, поседују адекватна образовања, стручност и уз додатне специфичне обуке буду у прилици да имплементирају иРНК технологију у производњи иновативних лекова.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи