Серуми

VIEKVIN® – Антисерум (европски) против змијског отрова

Лек VIEKVIN®, антисерум против змијског отрова (коњски), користи се за терапију након уједа змија
отровница из рода Vipera (поскок и шарка)

ТOTEKVIN® – антитоксин тетануса (коњски), за хуману употребу

Лек ТOTEKVIN® антитоксин тетануса (коњски), за хуману употребу користи се за пасивну
имунизацију у циљу превенције тетануса код лица са потенцијално тетаногеним повредама која
нису адекватно вакцинисана.