Информације од јавног значаја

У Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ постоји лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, именовано у складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 и 105/2021).

Контакт подаци лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Jована Армуш, дипл. правник

Адреса е-поште: jarmus@torlak.rs

Број телефона: +381 66 841 0142

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи