Серолошка дијагностика

Следеће анализе могуће је остварити на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО):

Тест неутрализације за Коксаки Б (Coxsackie B) вирус
Одређивање присуства антитела на бројне вирусе, бактерије, гљивице и паразите – ELISA
Одређивање авидитета IgG вирус специфичних антитела (Rubella, CMV, Toxoplasma gondii)
Потврдни тест на хепатитис Ц – Western blot
Тест индиректне имунофлуоресценце за вирусе хеморагичних грозница (Хантавируси)

За пацијенте са пребивалиштем на територији града Београда: неопходан је Упут за лабораторијско испитивање, издат од стране изабраног лекара.

За пацијенте са пребивалиштем ван територије града Београда: поред Упута за лабораторијско испитивање, издатог од стране изабраног лекара, неопходно је доставити и Оцену првостепене комисије о сагласности да се тражене анализе изврше на Институту „Торлак“.

Уколико пацијент нема лекарски упут, све анализе је могуће обавити уз плаћање.

Пацијенти у својим домовима здравља на територији града Београда могу да ураде анализе из широке палете дијагностичких услуга Института „Торлак“, како на упут, тако и на лични захтев. Обратите се Вашем изабраном лекару за више информација.

Одређивање присуства антитела – ELISA

 • SARS-CoV-2
 • Influenza A virus
 • Influenza B virus
 • Candida spp.
 • Helicobacter pylori
 • Yersinia spp.
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Borrelia burgdorferi (лајмска болест)
 • Coxiella burnetii (Кју грозница)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Epstein Barr virus (EBV)
 • Parvovirus B19
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Herpes simplex virus (HSV)
 • Humani herpes virus 6 (HHV-6)
 • Rubella virus
 • Varicella zoster virus (VZV)
 • Morbilli virus (мале богиње)
 • Mumps virus (заушке)
 • Hepatitis A virus (HAV)
 • Hepatitis B virus (HBV)
 • Hepatitis C virus (HCV)
 • Virus humane imunodeficijencije (HIV)
 • Hantavirusi
 • Denga virus
 • Zika virus
 • TBE virus (вирус крпељског eнцефалитиса)
 • West Nile virus (грозница Западног Нила)
 • Virus Krimsko-Kongoanske hemoragijske groznice
 • Toxoplasma gondii
 • Echinococcus
 • Trichinella spiralis
 • Taenia solium
 • Treponema pallidum
 • Brucella врсте
 • Leptospira spp.
 • Toxocara canis
 • Bordetella pertussis (токсин)

Тест неутрализације за Коксаки Б (Coxsackie B) вирус

Микронеутрализациони тест на ентеровирусе намењен је за утврђивање присуства тип-специфичних (за Коксаки вирусе групе Б) вирус-неутралишућих антитела на ентеровирусе у серумима испитаника/пацијената. Институт „Торлак“ једина је установа у земљи која врши ову анализу.

пријем пацијенатапонедељак: 08:00 – 15:30
уторак-петак: 08:00 – 14:30
издавање резултатапонедељак: 08:00 – 16:00
уторак-петак: 08:00 – 15:00
Пауза у пријему пацијената је сваког радног дана од 10 до 10:30 часова. Хвала на разумевању.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи