Национална референтна лабораторија за морбиле, рубелу, варичелу и друге осипе

Национална референтна лабораторија за морбиле и рубелу Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ стекла је свој статус Решењем о референтним лабораторијама за контролу заразних болести издатим од стране Министарства здравља Републике Србије 2009. године, чиме јој је поверена одговорност  да прати циркулацију вируса морбила и рубеле у нашој земљи.

Лабораторија је акредитована чланица Глобалне лабораторијске мреже за морбиле и рубелу Светске здравствене организације, и као таква сваке године пролази кроз акредитациону проверу свих лабораторијских стандарда и критеријума.

У лабораторији се спроводе стандардизоване и проверене аналитичке методе, развијене и верификоване од стране релевантних институција. Спроводи се ригорозна контрола квалитета и тестирања, како би се обезбедио висок стандард тачности и прецизности добијених резултата, а што потврђују и одлични резултати екстерних провера квалитета рада (EQA). Анализе се спроводе од стране стручног и обученог особља са вишедеценијским искуством у дијагностици малих богиња и рубеле, у лабораторијском простору који испуњава све биосигурносне захтеве.

Лабораторијска испитивања морбила и рубеле, укључујући молекуларну карактеризацију спорадичних случајева и ланаца трансмисије, анализу генотипа и серолошко тестирање су кључни стуб надзора над овим заразним болестима, а подаци који потичу из стручних лабораторија су суштински допринос верификацији елиминацији болести. Рано откривање и потврђивање случајева обезбеђује правилно управљање случајевима и спровођење одговарајућих јавноздравствених интервенција у контролисању даљег преноса инфекције.

Национална референтна лабораторија Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ своје активности обавља кроз:

  • Дијагностичку потврду морбила и рубеле употребом адекватних серодијагностичких техника
  • Идентификацију узрочника морбила и рубеле употребом молекуларних метода
  • Давање савета и пружање консултација клиничким микробиолозима и дијагностичким лабораторијама у случајевима епидемија морбила, рубеле и варичеле, дијагностичких проблема или недостатка информација
  • Давање савета и пружање консултација лекарима у случајевима тешких нежељених ефеката вакцинације и неадекватне вакцинације
  • Сарадњу на успостављању програма националног надзора над морбилима и рубелом
  • Достављање основних епидемиолошких података (инциденција и преваленција и др.) централним службама за епидемиолошки надзор
  • Извештавање Светске здравствене организације о појави циркулације вируса морбила и рубеле на територији Републике Србије
  • Типизацију вируса у сарадњи са осталим европским националним референтним лабораторијама, организацијама и научним друштвима

Преузмите стручно-методолошко упутство за морбиле и рубелу.

Упутну листу за лабораторијско испитивање можете да погледате овде.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи