Национална референтна лабораторија за грип и друге респираторне вирусе

Национална референтна лабораторија за грип и друге респираторне вирусе Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ стекла је статус Решењем о референтним лабораторијама за контролу заразних болести издатим од стране Министарства здравља Републике Србије 2009. године, чиме јој је поверена одговорност  да централизује и прати циркулацију вируса грипа у нашој земљи.

Национална рефрентна лабораторија за грип и друге респираторне вирусе окарактерисана је од стране Светске здравствене организације као једини Национални инфлуенца центар у Републици Србији. 

У складу са дефинисаним задацима и обавезама, НРЛ врши:

  1. лабораторијско тестирање, потврђивање, типизацију (А/Б) и субтипизацију детектованих сојева грипа (H1pdm, H3, H5, H7) са територије Републике Србије, 
  2. сакупља позитивне узорке, врши изолацију вируса грипа на ћелијским линијама, као и антигенску карактеризацију прикупљених сојева
  3. доставља окарактерисане узорке на даљу анализу колаборативним центрима Светске здравстевне организације, а све у сврху одређивања композиције вакцине против грипа у наредној сезони. 
  4. прати циркулацију других респираторних вируса у популацији 

НРЛ  свакодневно обавештава Институт за јавно здравље Републике Србије о резултатима тестирања, а на недељном нивоу и током целе године, у TESSY базу Европског центра за контролу заразних болести, врши пријаву укупног броја тестираних и резултате интегрисаног надзора (Influenza, SARS-CoV-2 и RSV). 

Стручно методолошко упутство за вирусолошки надзор над грипом/COVID 19 у сезони 2023/2024 можете да погледате овде.

Упутну листу за лабораторијско испитивање и Образац за испитивање случаја сумње на грип/COVID 19 у сезони 2023/2024 можете да погледате овде.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи