ОДСЕК ЗА ПРОТЕИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И БИОХЕМИЈУ

Бави се дизајнирањем нових протеина-ензима и спроводи послове клонирања, експресије, изолације, пречишћавања, синтезе или модификације структуре протеина (хибридне, химерне и протеине са измењеним аминокиселинама) извођењем функционалних тестова, као и аналитиком.