Образовање:

 • 2019. доктор биохемијских наука, Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • 2011. мастер биохемијских наука, Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • 2010. дипломирани биохемичар, Природно-математички факултет Универзитета у Новом
 • Саду

Истраживачко искуство:

 • 2019. научни сарадник, Иновациони центар Хемијског факултета Универзитета у
 • Београду
 • 2016. истраживач сарадник, Иновациони центар Хемијског факултета Универзитета у
 • Београду
 • 2013. волонтер, Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • 2012. стручни сарадник за рад на ЦД и масеној спектрометрији, Хемијски факултет
 • Универзитета у Београду
 • 2011. волонтер, Хемијски факултет Универзитета у Београду

Остале активности:

 • 2023. потпредседник Српског удружења за протеомику (СеПА)
 • 2017. члан Српског биохемијског друштва
 • 2018. члан Европске академије за алергологију и клиничку имунологију (ЕААCI)
 • 2018. члан Светске организације за алергије (WАО)
 • 2015. члан Српског удружења за протеомику (СеПА)

Област научног интересовања:

 • Пречишћавање протеина
 • Липид-протеин интеракцијe
 • Протеин-протеин интеракција
 • Протеин-угљени хидрати интеракција
 • Масена спектрометрија
 • Посттранслационе модификације протеина
 • Имунохемијске анализе
 • Алергијe на храну
 • Пептиди отпорни на варење
 • Матрикс хране
Ивана Продић

Ивана Продић

Научни сарадник

Одсек за протеински инжењеринг и биохемију Служба за научноистраживачки рад

iprodic@torlak.rs