ОДСЕК ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ

Бави се откривањем релација фенотипских карактеристика и гена одговорних за њихово испољавaње, истраживањем регулације експресије гена, спроводи клонирање гена-оперона и тестирање у хетерологним системима, спроводи секвенцирање, одређивање функције и интеракције са другим генима-протеинима.