Вирусолошки транспортни медијум

Вирусолошки транспортни медијум (ВТМ) је производ који је намењен транспорту узорака узетих брисом за потребе вирусплошких анализа.

Формулација вирусолошког транспортног медијума је таква да омогућава очување вијабилности вируса без могућности његове репликације. Производ садржи антибиотике фунгицид који покривају широк спектар дејства. На тај начин, у медијуму се спречава раст бактерија и гљива.

Медијум је погодан за транспорт следећих вируса: Parainfluenza, Enterovirus, Adenovirus, Herpes simplex virus, Influenza virus tip A i B, Respiratory syncytial virus (RSV), Varicella Zoster virus, Rhinovirus, SARS CoV-2 virus, Cytomegalovirus (HCMV), Metapneumovirus, Monkeypox virus и других вируса. Медијум је погодан за транспорт бактерија рода Mycoplasma. 

Медијум је погодан како за молекуларну дијагностику засновану на употреби RT-PCR, тако и за изолацију вируса и његову култивацију на ћелијским линијама (култура ткива).

Производ је формулисан по смерницама CDC, WHO, ATCС и FDA.

За производњу ВТМ Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ поседује сертрификат ISO13485:2016.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи