Дијагностичке услуге

Остваривање дијагностичких услуга за пацијенте са пребивалиштем на територији града Београда:

За услуге које се остварују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), неопходан је Упут за лабораторијско испитивање, издат од стране изабраног лекара.

Остваривање дијагностичких услуга за пацијенте са пребивалиштем ван територије града Београда:

За услуге које се остварују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), поред Упута за лабораторијско испитивање, издатог од стране изабраног лекара, неопходно је доставити и Оцену првостепене комисије о сагласности да се тражене анализе изврше на Институту „Торлак“.

Уколико пацијент нема лекарски упут, све анализе је могуће обавити уз плаћање на лични захтев.

Пацијенти у својим домовима здравља на територији града Београда могу да ураде анализе из широке палете дијагностичких услуга Института „Торлак“, како на упут, тако и на лични захтев. Обратите се Вашем изабраном лекару за више информација.

Заказивање дијагностичких услуга:

Одаберите једну или више анализа из табеле штиклирањем кућице на почетку реда.

Категорија Назив услуге Могуће на упут лекара (РФЗО) Могуће на лични захтев (плаћање) Узорак Метода Време издавања резултата (радни дани) Цена услуге
Стручна пракса Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 1 радни дан НЕ ДА / / / 5000 РСД
Стручна пракса Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 5 радних дана НЕ ДА / / / 20000 РСД
Стручна пракса Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 10 радних дана НЕ ДА / / / 30000 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Helicobacter pylori- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1200 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Helicobacter pylori- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1200 РСД
Серологија Неутрализациони тест на 5 типова Коксаки вируса (Б1-Б5) ДА ДА серум, плазма Неутрализациони тест 14-21 22283 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Brucella врсте – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1900 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Brucella врсте – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1600 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Toxocara canis – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 2500 РСД
Серологија Одређивање присуства IgМ антитела на Coxiella burnetii у фази 2 – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Зика вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 2830 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на TBE вирус (крпељ. eнцеф.)- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на TBE вирус (крпељ. eнцеф.)- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на West Nile вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1700 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на West Nile вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1600 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Toxoplasma gondii – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Toxoplasma gondii – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства антитела на HIV – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1370 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Enterovirus – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Enterovirus – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgA антитела на Enterovirus – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Coxiella burnetii у фази 1 – ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Coxiella burnetii у фази 2 -ELISA НЕ ДА серум, плазма ELISA 2-7 1650 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Yersinia spp- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Денга вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 2750 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Yersinia spp – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Зика вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 2830 РСД
Серологија Одређивање укупних антитела на хепатитис A вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA до 10 1200 РСД
Серологија Одређивање присуства анти-HCV антитела – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA до 10 1150 РСД
Серологија Потврдни тест за хепатитис Ц вирус – Western blot ДА ДА серум, плазма ELISA до 10 7900 РСД
Серологија Одређивање присуства Surface антигена хеп. Б вируса (HbsAg) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA до 10 1050 РСД
Серологија Квалитативно и квантитативно одређивање анти-HBs антитела – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA до 10 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства укупних анти-HBc антитела – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 10 1050 РСД
Серологија Oдређивање присуства анти-HBc IgM антитела – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 10 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства HBe антигена – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 10 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства анти-HBe антитела – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 10 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Hantavirus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1700 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Hantavirus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 1700 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Adenovirus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1150 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Adenovirus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1150 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Денга вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 3 2750 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Chlamydia pneumoniae – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Chlamydia pneumoniae – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Borrelia burgdorferi – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Borrelia burgdorferi – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Mycoplasma pneumoniae – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 900 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Mycoplasma pneumoniae ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 900 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Respiratorni sincicijalni virus (RSV) ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Parainfluenza virus- ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Parainfluenza virus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Mumps вирус (заушке) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Influenza A virus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Квантитативно одређивање IgM антитела SARS-CoV-2 – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 2000 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Influenza A virus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Квантитативно одређивање IgG антитела SARS-CoV-2 – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1800 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Influenza B virus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Candida spp. – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Influenza B virus – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Candida spp. – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgA антитела на Candida spp. – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1050 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Rubella вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1200 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Rubella вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање авидитета IgG антитела за Rubella вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 2600 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Varicella zoster вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Varicella zoster вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Cytomegalovirus (CMV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1300 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Morbilli вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1250 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Cytomegalovirus (CMV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1000 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Morbilli вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1250 РСД
Серологија Одређивање авидитета IgG антитела за Cytomegalovirus (CMV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1550 РСД
Серологија Одређивање авидитета IgG антитела за Morbilli вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 6000 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Епштајн Бар вирус (EBV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Mumps вирус (заушке) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1400 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Епштајн Бар вирус (EBV) – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Parvovirus B19 – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Parvovirus B19 – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1100 РСД
Серологија Одређивање присуства IgM антитела на Herpes simplex вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1000 РСД
Серологија Одређивање присуства IgG антитела на Herpes simplex вирус – ELISA ДА ДА серум, плазма ELISA 2-7 1000 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање степена фрагментације ДНК у сперматозоидима HALOSPERМ НЕ ДА ејакулат микроскопија SCD-assay 3 9280 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање антисперматозоидних антитела у сперми (MAR/ASA тест) ДА ДА ејакулат MAR 3 1500 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање антисперматозоидних антитела у серуму (MAR/ASA тест) ДА ДА серум MAR 3 1250 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgA кардиолипин (антифосфолипипдни синдром) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 2380 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Спермограм са тумачењем НЕ ДА ејакулат Микроскопија 3 2930 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgM кардиолипин (антифосфолипипдни синдром) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 2380 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG ANA скрин тест(систем. болести везивног ткива) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG p-ANCA мијелопероксидаза (васкулитиси) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG c-ANCA протеиназа 3 (маркер за васкулитисе) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG ds DNA (системски еритемски лупус) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG Ro – маркер за Сјогренов синдром НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG La – маркер за Сјогренов синдром НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG ASCA (инфламат. болест црева-Кронова болест) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgG кардиолипин (антифосфолипидни синдром) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 1870 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање серумске триптазе НЕ ДА серум FEIA( FIA) 7-14 3700 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Аутоимуни тест EliA IgA бета2 гликопротеин 1 (антифосфолип. синдром) НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 2380 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање специфичног серумског IgG4 НЕ ДА серум FEIA( FIA) 14-21 3050 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Консултативни алерголошки преглед НЕ ДА / / / 3000 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Стандардни инхалациони алергени prick тестом – 12 алергена: длака пса, мачке, гриње, кућна прашина, полен дрвећа мешавина, полен брезе, полени трава мешавина, полени Јежевица, полени Мачији репак, полени корова мешавина, полени ниског корова, полен црног пелина НЕ ДА ради се на кожи воларне стране подлактице prick тестом 1 2500 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Стандардни нутритивни алергени prick тестом – 12 алергена: беланце, жуманце, кравље млеко, пшенично брашно, соја, кикирики, пасуљ, грашак, риба, месо, лешник, орах НЕ ДА ради се на кожи воларне стране подлактице prick тестом 1 2500 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Појединачни специфични инхалациони алергени кожним prick тестом НЕ ДА ради се на кожи воларне стране подлактице prick тестом 1 180 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Појединачни специфични нутритивни алергени кожним prick тестом НЕ ДА ради се на кожи воларне стране подлактице prick тестом 1 180 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање серумског алерген специфичног IgE НЕ ДА серум FEIA( FIA) 5-7 2770 РСД
Имунолошко-алерголошка дијагностика Одређивање укупног серумског IgE НЕ ДА серум FEIA( FIA) 7-14 1870 РСД
Бактериолошка дијагностика Брис ждрела, носа, назофаринкса и усне дупље ДА ДА брис ждрела, носа, назофаринкса и усне дупље преглед на бактериолошким подлогама 2 150 РСД
Бактериолошка дијагностика Брис ока, ува и промена на кожи ДА ДА брис ока, уха и коже преглед на бактериолошким подлогама 2 450 РСД
Бактериолошка дијагностика Бактериолошки преглед испљувка ДА ДА спутум преглед на бактериолошким подлогама 2 420 РСД
Бактериолошка дијагностика Бактериолошки преглед сперме ДА ДА ејакулат преглед на бактериолошким подлогама 2 420 РСД
Бактериолошка дијагностика Бактериолошки преглед цервикалног и вагиналног секрета ДА ДА цервикални и вагинални брис преглед на бактериолошким подлогама 2 420 РСД
Бактериолошка дијагностика Узимање патолошког материјала за микробиолошки преглед ДА ДА брис преглед на бактериолошким подлогама 2 65.09 РСД
Бактериолошка дијагностика Аутовакцина за хроничне бакт. урогениталне инфекције, прва доза 50 mL НЕ ДА урин или изолат на бактериолошким подлогама / 30-60 19600 РСД
Бактериолошка дијагностика Аутовакцина за хроничне бакт. респираторне инфекције, прва доза 50 mL НЕ ДА орофарингеални брис или изолат на бактериолошким подлогама / 30-60 19600 РСД
Бактериолошка дијагностика Аутовакцина за хроничне бакт. инфекције рана и акне, прва доза 50 mL НЕ ДА брис коже и брис ране или изолат на бактериолошким подлогама / 30-60 19600 РСД
Бактериолошка дијагностика Аутовакцина за хроничне бакт. инфекције ока, носа и уха, прва доза 50 mL НЕ ДА брис ока, носа и уха или изолат на бактериолошким подлогама / 30-60 19600 РСД
Бактериолошка дијагностика Аутовакцина, доза одржавања 30 mL НЕ ДА / / 30-60 11500 РСД
Бактериолошка дијагностика Преглед урина на клицоноштво ДА ДА урин преглед на бактериолошким подлогама 2 420 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Herpes simplex virus (HSV) – PCR НЕ ДА Whole blood with EDTA, CSF RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Adenovirus – PCR НЕ ДА Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum, urine RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Enterovirus – PCR НЕ ДА Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of West Nile virus (West Nile fever) – PCR НЕ ДА CSF, whole blood with EDTA RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Dengue virus – PCR НЕ ДА Whole blood with EDTA, serum RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Chikungunya virus – PCR НЕ ДА Whole blood with EDTA, serum RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Morbilli virus – PCR НЕ ДА Oropharyngeal and nasopharyngeal swab RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Zika virus – PCR НЕ ДА CSF, whole blood with EDTA RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Norovirus – PCR НЕ ДА Stool RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома SARS-CoV-2 – PCR НЕ ДА назофарингеални брис RT-PCR 1 6000 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Adenovirus – PCR НЕ ДА столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум, урин RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Enterovirus – PCR НЕ ДА столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома West Nile вирус (грозница Западног Нила) – PCR НЕ ДА ликвор,пуна крв са EDTA RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Denga вирус – PCR НЕ ДА пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Chikungunya вирус (Чикунгуња) – PCR НЕ ДА пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Morbilli вирус – PCR НЕ ДА орофарингеални и назофарингеални брис RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Rubella вирус – PCR НЕ ДА орофарингеални и назофарингеални брис RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Zika вирус – PCR НЕ ДА ликвор,пуна крв са EDTA RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Cytomegalovirus (CMV) – PCR НЕ ДА ликвор,пуна крв са EDTA, цервикални брис, плодова вода RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома сексуално преносивих патогена: STD панел за 2 узрочника-PCR ДА ДА цервикални брис, уретрални брис, урин, ејакулат RT-PCR 7 4500 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Norovirus – PCR ДА ДА столица RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Mycoplasma genitalium- PCR ДА ДА цервикални брис, уретрални брис, урин, ејакулат RT-PCR 7 1900 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Rhinovirus – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Herpes simplex вирус (HSV) – PCR НЕ ДА пуна крв са EDTA, ликвор RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Parehovirus – PCR НЕ ДА столица, ликвор,пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Bordetella pertussis/parapertussis – PCR НЕ ДА назофарингеални брис RT-PCR 5 4030 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома више узрочника цревних инфекција(rota/noro/astrovirus) – PCR НЕ ДА столица, ректални брис RT-PCR 3 3980 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома више вирусних узрочника (CMV/EBV/HHV6) – PCR НЕ ДА пуна крв са EDTA RT-PCR 3 8360 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома једног типа вируса грипа (тип A или Б) – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање једног хемаглутинина вируса грипа типа А – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање једне неураминидазе вируса грипа типа А – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Parainfluenza tip 3 вирус – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Mpox вируса (мајмунске богиње) – PCR НЕ ДА брис промене, кров промене, орофарингеални брис у ВТМ RT-PCR 2 4000 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Humani metapneumovirus – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Mycoplasma pneumoniae – PCR НЕ ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Borrelia burgdorferi – PCR НЕ ДА крпељ, пуна крв са EDTA RT-PCR 5 3670 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Mpox virus (monkeypox) НЕ ДА Skin/mucosal change swab, roof of Skin/mucosal change, oropharyngeal swab in VTM RT-PCR 2 4000 РСД
Real-Time PCR Genome detection of Borrelia burgdorferi НЕ ДА Tick, Whole blood with EDTA RT-PCR 5 3670 РСД
Real-Time PCR Genome detection of one type of Influenza virus (type A or B) НЕ ДА Throat and nose swab in VTM, aspirate, BAL RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома SARS-CoV-2 ДА ДА назофарингеални брис RT-PCR 1 6000 РСД
Real-Time PCR Скрининг на присуство високоризичних генотипова хуманог папилома вируса (HPV скрининг) ДА ДА цервикални брис RT-PCR 7 6000 РСД
Real-Time PCR Одређивање појединачног генотипа хуманог папилома вируса (HPV генотипизација) ДА ДА цервикални брис RT-PCR 7 5500 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Chikungunya вирус (Чикунгуња) ДА ДА пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Morbilli вирус ДА ДА орофарингеални и назофарингеални брис RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Rubella вирус ДА ДА орофарингеални и назофарингеални брис RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Zika вирус ДА ДА ликвор,пуна крв са EDTA, RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Cytomegalovirus (CMV) ДА ДА ликвор,пуна крв са EDTA, цервикални брис, плодова вода RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Norovirus ДА ДА столица RT-PCR 3 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Herpes simplex вирус (HSV) ДА ДА пуна крв са EDTA, ликвор RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Parehovirus ДА ДА столица, ликвор,пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Adenovirus ДА ДА столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум, урин RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Enterovirus ДА ДА столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома West Nile вирус (грозница Западног Нила) ДА ДА ликвор,пуна крв са EDTA RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Denga вирус НЕ ДА пуна крв са EDTA, серум RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома једног типа вируса грипа (тип A или Б) ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање једног хемаглутинина вируса грипа типа А ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање једне неураминидазе вируса грипа типа А ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Parainfluenza tip 3 virus ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Mpox вируса (мајмунске богиње) ДА ДА брис промене, кров промене, орофарингеални брис у ВТМ RT-PCR 2 4000 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Humani metapneumovirus ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Mycoplasma pneumoniae ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Respiratorni sincicijalni virus (RSV) ДА ДА брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Borrelia burgdorferi ДА ДА крпељ, пуна крв са EDTA RT-PCR 5 3670 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Rhinovirus ДА ДА брис грла и носа у ВТМ RT-PCR 2 4700 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома Bordetella pertussis/parapertussis ДА ДА назофарингеални брис RT-PCR 5 4030 РСД
Real-Time PCR Доказивање генома више узрочника цревн. инфекција(rota/noro/astrovirus) ДА ДА столица, ректални брис RT-PCR 3 3980 РСД

Изабрали сте следеће услуге:

Бр. Назив услуге Цена
Укупно:

Услед утицаја бројних фактора на различите фазе лабораторијског испитивања, обртна времена за издавање резултата могу да буду дужа од наведених.