Serološka dijagnostika

Sledeće analize moguće je ostvariti na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO):

Test neutralizacije za Koksaki B (Coxsackie B) virus
Određivanje prisustva antitela na brojne viruse, bakterije, gljivice i parazite – ELISA
Određivanje aviditeta IgG virus specifičnih antitela (Rubella, CMV, Toxoplasma gondii)
Potvrdni test na hepatitis C – Western blot
Test indirektne imunofluorescence za viruse hemoragičnih groznica (Hantavirusi)

Za pacijente sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: neophodan je Uput za laboratorijsko ispitivanje, izdat od strane izabranog lekara.

Za pacijente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: pored Uputa za laboratorijsko ispitivanje, izdatog od strane izabranog lekara, neophodno je dostaviti i Ocenu prvostepene komisije o saglasnosti da se tražene analize izvrše na Institutu „Torlak“.

Ukoliko pacijent nema lekarski uput, sve analize je moguće obaviti uz plaćanje.

Pacijenti u svojim domovima zdravlja na teritoriji grada Beograda mogu da urade analize iz široke palete dijagnostičkih usluga Instituta „Torlak“, kako na uput, tako i na lični zahtev. Obratite se Vašem izabranom lekaru za više informacija.

Određivanje prisustva antitela – ELISA

 • SARS-CoV-2
 • Influenza A virus
 • Influenza B virus
 • Candida spp.
 • Helicobacter pylori
 • Yersinia spp.
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Borrelia burgdorferi (lajmska bolest)
 • Coxiella burnetii (Kju groznica)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Epstein Barr virus (EBV)
 • Parvovirus B19
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Herpes simplex virus (HSV)
 • Humani herpes virus 6 (HHV-6)
 • Rubella virus
 • Varicella zoster virus (VZV)
 • Morbilli virus (male boginje)
 • Mumps virus (zauške)
 • Hepatitis A virus (HAV)
 • Hepatitis B virus (HBV)
 • Hepatitis C virus (HCV)
 • Virus humane imunodeficijencije (HIV)
 • Hantavirusi
 • Denga virus
 • Zika virus
 • TBE virus (virus krpeljskog encefalitisa)
 • West Nile virus (groznica Zapadnog Nila)
 • Virus Krimsko-Kongoanske hemoragijske groznice
 • Toxoplasma gondii
 • Echinococcus
 • Trichinella spiralis
 • Taenia solium
 • Treponema pallidum
 • Brucella vrste
 • Leptospira spp.
 • Toxocara canis
 • Bordetella pertussis (toksin)

Test neutralizacije za Koksaki B (Coxsackie B) virus

Mikroneutralizacioni test na enteroviruse namenjen je za utvrđivanje prisustva tip-specifičnih (za Koksaki viruse grupe B) virus-neutrališućih antitela na enteroviruse u serumima ispitanika/pacijenata. Institut „Torlak“ jedina je ustanova u zemlji koja vrši ovu analizu.

prijem pacijenata ponedeljak: 08:00 – 15:30
utorak-petak: 08:00 – 14:30
izdavanje rezultata ponedeljak: 08:00 – 16:00
utorak-petak: 08:00 – 15:00
Pauza u prijemu pacijenata je svakog radnog dana od 10 do 10:30 časova. Hvala na razumevanju.

Zakažite usluge

Zakazivanje

Institut „Torlak“ je dugogodišnji proizvođač vakcina, seruma, laktopreparata, alergena, mikrobioloških podloga i imunodijagnostičkih preparata, prepoznatljiv na svetskom tržištu po kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti proizvoda.

Naši proizvodi