Образовање:

  • Специјалистичке академске студије, смер Фармацеутска здравствена заштита, Фармацеутски факултету Универзитета у Београду
  • Интегрисане академске студије, студијски програм Фармација, Фармацеутски факултету Универзитета у Београду

Радно искуство:

  • 2023 – Руководилац Службе за обезбеђење квалитета, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2019 – 2023 – Магистар фармације специјалиста у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • Менаџер апотеке
Бојана Јевтић

Бојана Јевтић

Магистар фармације специјалиста

в.д. Руководиоца медицинске службе за обезбеђење квалитета (QA)

bjevtic@torlak.rs

+381 64 88 52 449