Образовање:

 • 2022. доктор биолошких наука, студијски програм Биологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду
 • 2013. дипломирани биолог, студијски програм Биологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду

Истраживачко искуство:

 • 2023. научни сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме ‘’Торлак’’
 • 2015. истраживач сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме ‘’Торлак’’
 • 2014. истраживач приправник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме ‘’Торлак’’
 • 2013. волонтер, Институт за Биолошка Истраживања ‘’Синиша Станковић’’

Остале активности:

 • 2023. члан Секције за проточну цитометрију Српског лекарског друштва
 • 2022. члан Клуба младих имунолога Србије (КМИС) и огранка младих ЕФИС-а
 • 2021. члан Друштва имунолога Србије (ДИС) и Федерације имунолошких друштава Европе (ЕФИС)

Област научног интересовања:

 • Инфламаторне болести црева
 • Механизми урођеног имунског одговора
 • Интеракција микробиома и имунског система
 • “Trained Immunity”
Вељко Благојевић

Вељко Благојевић

Научни сарадник

Одсек за претклиничка испитивања и имунологију Служба за научноистраживачки рад

vblagojevic@torlak.rs