Готове микробиолошке подлоге

Готове микробиолошке подлоге су стерилни производи спремни за коришћење у лабораторији или на терену. Подлоге су разливене у плочама, епруветама и бочицама, од сувих бактериолошких подлога произведених у Институту „Торлак”. Коришћење ових производа олакшава и убрзава рад у микробиолошкој лабораторији.

Квалитет производа је приоритет наше производње и постигнут је кроз стандардизацију свих фаза производног процеса и тестирањем квалитета сваке произведене серије.

За производњу готових подлога Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ поседује сертрификат усклађености са захтевима стандарда ISO13485.

У понуди је асортиман готових подлога које имају веома широку примену у различитим делатностима, као што су здравство, ветерина, индустрија, пољопривреда. Користе се у микробиолошкој дијагностици, истраживањима, контроли вода и животних намирница.

Назив
Columbia агар са 5% овчије крви, CAOK5
Ендо агар, EA
Ескулин жучни агар, ЕЖА
Хранљиви агар, ХА
Kligler-ov двоструки шећер, КДС
Крвни агар, KA
MacConkey агар, MCA
Mueller hinton агар, MHA
Mueller hinton агар са 5% коњске крви, MHAKK5
Пуферисана пептонска вода, ППВ
Sabouraud малтозни агар, СМА
Sabouraud малтозни бујон, СМБ
Sabouraud декстрозни агар, СДА
Sabouraud течна подлога, СТП
Селенит Ф бујон, СБ
Тиогликолатна подлога са декстрозом, ТГПД
Трибутирин агар
Триптон соја агар, ТСА
Триптон соја бујон, ТСБ
Дефибринисана крв овна
Дефибринисана крв коња

За више детаља слободно нас контактирајте

"(обавезно)" indicates required fields

Разлог контактирања(обавезно)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи