Избори у звања

  • Институт за  вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Војводе Степе 458, Београд, обавештава научну и стручну јавност да је Научно веће Института покренуло поступак за реизбор Иване Лукић у звање научни сарадник. Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 15 часова у библиотеци Института у року од 30 дана од дана овог обавештења (29. 04. 2024. године).

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи