Одсек за клиничка испитивања

Одсек за клиничка испитивања Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ oснован je 2015. године за потребе клиничког испитивања безбедности и имуногености сезонске тровалентне, вакцине против грипа, сплитоване, инактивисане, произведене у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак″.

У Одсеку су спроведена следећа испитивања:

  • 2015/2016 година: Двоструко слепо, рандомизовано, плацебом контролисано клиничко испитивање прве фазе ради испитивања безбедности и имуногености сезонске тровалентне, вакцине против грипа сплитоване, инактивисане, произведене у Институту за вирусологију, вакцине и серуме ″Торлак″, на здравим одраслим добровољцима у Републици Србији узраста од 18 до 65 година.
  • 2016/2017 година: Двоструко слепо, рандомизовано, плацебом контролисано клиничко испитивање треће фазе ради испитивања безбедности и имуногености сезонске тровалентне, вакцине против грипа сплитоване, инактивисане, произведене у Институту за вирусологију, вакцине и серуме ″Торлак″ на здравим одраслим добровољцима у Републици Србији узраста од 18 до 65 година.
  • 2022. година : Рандомизовано, дупло слепо, плацебо контролисано испитивање фазе III, којим се процењивала имуногеност и безбедност вакцине TorVaxFlu® у профилактичком третману инфекције вирусом инфлуенце код особа старијих од 65. година.
  •  

За потребе испитивања имуногености спроводе се два теста : Тест инхибиције хемаглутинације и тест микронеутрализације.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи