Одсек за ћелијске културе

Одсек за ћелијске културе Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ основан је 1960. године.

Одсек има дугогодишње искуство у

  • изради примарних ћелијских култура хуманог и анималног порекла.
  • одржавању континуираних ћелијских линија
  • прављењу ћелијских култура у боцама, епруветама, плочама…

Лабораторија врши криопрезервацију и складиштење ћелијских банки у боцама са течним азотом.

Лабораторија пружа подршку научно-истраживачким делатностима унутар Института као и дијагностичким активностима лабораторија Одсека за серодијагностику и молекуларну диајгностику у виду припреме и дистрибуције ћелијских култура.

Континуиране ћелијске линије којима лабораторија располаже су MDCK, RD, L20B, Vero, Hep-2C, He-La, и потичу из ECACC и ATCC (Европска и Америчка колекција за ћелијске културе).

Запослени у Одсеку за ћелијске културе

Олга Поповић, Помоћник руководиоца медицинске службе у Одсеку за ћелијске културе

Ивана Станић, Лабораторијски техничар у дијагностици

Светлана Младеновић, Лабораторијски техничар у дијагностици

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи