Изградња новог дијагностичко-истраживачког објекта са лабораторијом BSL-3

Изградња новог дијагностичког објекта проистекла је из потребе Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, као јединствене здравствене институције на више нивоа здравствене заштите у Републици Србији, али пре свега здравственог система Републике Србије да поседује лабораторију биосигурносног нивоа 3 (BSL3).

Изградња новог објекта је део пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“, који финансира Светска банка, а који је одобрен у децембру 2020. године. Део пројекта који се односи на изградњу новог научно дијагностичког објекта са BSL3 траје до јуна 2025. године.

По добијању сагласности Светске банке, Институт „Торлак“ је започео са реализацијом овог пројекта кроз интезивну сарадњу са Јединицом за кординацију пројеката Министарства здравља Републике Србије, која је ангажовала компанију „Машинопројект“ да пружи техничку подршку у изради идејног решења и припрему техничке документације за тендерску документацију.

Компанија „Машинопројект“ је у сарадњи са тимом Института „Торлак“ дизајнирала објекат у укупној површини од око 4.000 m2, који ће се простирати на четири нивоа (приземље и три спрата), при чему сваки ниво у површини од 1.000 m2, као и опредељеним гаражним простором у површини од око 600  m2.

У циљу реализације пројекта, а у складу са дефинисаним временским оквирима и роковима за спровођење пројекта, до сада су спроведена геотехничка истраживања тла, завршен концептуални дизајн објекта и унутрашњег распореда просторија, прибављене сагласности и услови комуналних установа (водовод, електродистрибуција и др.) и предата документација у сврху обезбеђена грађевинска дозволе за изградњу објекта. Завршена је израда студије о социјалном утицају будућег објекта, као и утицај будућег објекта на околину и окружење (ESIA студија), који су један од предуслова за започињање изградње.

Почетком 2023. године, завршен је Пројекат за извођење и у току је припрема тендерске документације за изградњу објекта и опремање лабораторије биосигурносног нивоа 3 (BSL3) крупном лабораторијском опремом и апаратима. Почетак радова на парцели Института „Торлак“ очекују се крајем 2023. године, односно почетком 2024. године, након спроведеног поступка јавне набавке извођача радова који ће  морати да испуни веома строге критеријуме и захтеве за изградњу овако комплексног објекта.

Више информација и релевантна документа о изградњи дијагностичко-истраживачког објекта са лабораторијом трећег нивоа биолошке безбедности у оквиру Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ можете пронаћи на сајту Министарства здравља.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи