Представници Института „Торлак“ на XIII Конгресу Микробиолога Србије

У периоду од 4. до 6. априла 2024. године одржан је XIII Конгрес Микробиолога Србије – МИКРОМЕД РЕГИО 5, УМС СЕРИЈЕ 24, под називом „Од Биотехнологије до Људског и Планетарног Здравља“ у Хотелу МОНА Плаза у Београду, Република Србија.

XIII Конгрес Микробиолога Србије – МИКРОМЕД РЕГИО 5 имао је за циљ да представи најновија достигнућа у микробиологији која доприносе бољем разумевању улоге микроорганизама у природи и да окупи микробиологе из Србије и региона, како би их повезао са најбољим стручњацима из целе Европе, укључујући микробиологе из различитих дисциплина: биоинформатичаре, генетичаре, молекуларне биологе, биохемичаре, епидемиологе, педијатре, лекаре инфектологе и све остале научнике са заједничким интересовањем за најновија сазнања у оквиру микробиологије.

 Учесници конгреса имали су прилике да поделе резултате истраживања и развоја у области свих актуелних микробиолошких проблема и понуде решења за њихово превазилажење. Конгрес је интернационалног карактера и састојао се од предавања, workshop секција, дискусија и постер презентација.

Представници Института „Торлак“ активно су учествовали у следећим активностима скупа:

I Предавања по позиву:

Др Ивана Лукић је 4. априла 2024 године, у оквиру сесије Active immunization as the key element in infection prevention and control, којом је и председавала, одржала предавање по позиву.

Др Марко Панић је 5. априла 2024 године, у оквиру сесије Microbial genetics, metagenomics and metaproteomics одржао предавање.

Др Дариа Цибулскаја је 6. априла 2024 године, у оквиру сесије Microbial genetics, metagenomics and metaproteomics одржала предавање.

II Постер презенатције 

У оквиру сесије Industrial and food microbial biotechnology у постер презентацији учествовале су др Ана Јањушевић, др Ивана Лукић:

Ana Janjušević, Aleksandra Arsić, Tina R. Tuveng, Geir Mathiesen, Luka Dragačević, Milan Kojic and Rajna Minić . Influence of cultivation method on M. bovis Pasteur 1173p2 fatty acid and protein content – preliminary results

Ivana Lukić, Mina Popović , Radmila Miljković , Darya Tsibulskaya , Marko Panić , Luka Dragačević  and Marijana Stojanović. The anti-inflammatory effect of Limosilactobacillus reuteri B2 administration

У оквиру сесије Active immunization as the key element in infection prevention and control у постер презентацији учествовали су др Драгана Кузмановић, др Марко Панић  и др Рајна Минић:

Dragana Kuzmanović, Ivana Lukić and Rajna Minić.  Pertussis vaccine – overview

Marko Panić, Ivana Prijić, Mihajlo Simić, Ivana Ćuruvija, Ivana Lukić, Luka Dragačević and Milan Kojić. Diphtheria and tetanus vaccines: a historical overview, present achievements, and future directions

Rajna Minić, Tina R. Tuveng, Geir Mathiesen, Marija Petrusic, Ana Janjušević, Dragana Kuzmanović, Luka Dragačević and Milan Kojic. Secreтome analysis of B. pertussis 8/84 vaccinal strain in different liquid media

У оквиру сесије Microbial genetics, metagenomics and metaproteomics у постер презентацији учествовале су Ивана Пријић, др Дариа Цибулскаја:

Ivana Prijić, Marko Panić, Mihajlo Simić, Veljko Blagojević, Ivana Ćuruvija, Ivana Lukić, Luka Dragačević and Milan Kojić. Inactivation of diphtheria toxin by site-directed mutagenesis

Darya Tsibulskaya, Veljko Blagojevic, Amarela Terzic-Vidojevic, Ivana Lukic, Marko Vasic, Luka Dragačević and Milan Kojic. Description of a new potential aggregation factor from the Streptococcus thermophilus genome

Сви предстваници Института „Торлак“ су такође учествовали у дискусијама и поставлјању питања у оквиру различитих панела, као и у разменама искустава и остваривању контаката са представницима других научних институција.

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи