Bakteriološka dijagnostika

Bakteriološka dijagnostička laboratorija je specijalizovana laboratorija za obavljanje testova identifikacije i karakterizacije bakterija. Korišćenjem različitih tehnika, kao što su mikroskopija, kultivisanje bakterija, biohemijski testovi i metode molekularne biologije, dobija se rezultat koji omogućava zdravstvenim radnicima donošenje odluka u vezi sa lečenjem pacijenata, merama kontrole infekcije i praćenjem antimikrobne rezistencije.

Pacijenti u svojim domovima zdravlja na teritoriji grada Beograda mogu da urade analize iz široke palete dijagnostičkih usluga Instituta „Torlak“, kako na uput, tako i na lični zahtev. Obratite se Vašem izabranom lekaru za više informacija.

Institut „Torlak“ jedini u Republici Srbiji i regionu izrađuje terapijske autovakcine za lečenje hroničnih bakterijskih infekcija urogenitalnog sistema, respiratornog sistema, akni, infekcija rana, oka, nosa i uha, koje se izrađuju individualno, za svakog pacijenta pojedinačno. Više informacija na:

U bakteriološkoj laboratoriji Instituta „Torlak“ obavlja se i klasična bakteriološka dijagnostika. Više informacija na:

Zakažite usluge

Zakazivanje

Institut „Torlak“ je dugogodišnji proizvođač vakcina, seruma, laktopreparata, alergena, mikrobioloških podloga i imunodijagnostičkih preparata, prepoznatljiv na svetskom tržištu po kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti proizvoda.

Naši proizvodi