Образовање:

  • 2016 – Интегрисане академске студије, студијски програм Фармација – медицинска биохемија – Фармацеутски факултету Универзитета у Београду

Радно искуство:

  • 2020- в.д. Помоћника руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу лактопрепарата, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“
  • 2018 – 2020 – Здравствени сарадник у Одсеку за производњу лактопрепарата, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“
Дарја Малтар

Дарја Малтар

Магистар фармације - медицински биохемичар

в.д. Помоћника руководиоца медицинске службе Одсек за производњу лактопрепарата

dmaltar@torlak.rs

+381 64 88 52 371