Образовање:

 • 2021 – Докторске академске студије, модул Епидемиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, (наслов тезе – „Колонизација ванкомицин – резистентним Enterococcus  spp.сојевима у болничкој средини – генотипска и фенотипска карактеризација сојева и фактори ризика за колонизацију“)
 • 2017 – Специјалистичке студије из Медицинске микробиологије, Медицински факултет Универзитета у Београду,
 • 2010 – Интегрисане академске студије, Медицински факултет Универзитета у Београду

Радно искуство:

 • 2017 – Помоћник руководиоца у Одсеку за производљу BCG вакцине, Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”
 • 2015 – 2017 – Сарадник у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”
 • 2013 – 2015 – Помоћник руководиоца у Одсеку за контролу дијагностичких препарата, Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”
 • 2011 – 2013 – Сарадник у Одсеку за производљу BCG вакцине, Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”
 • 2011 – Доктор медицине у оквиру DILS пројекта

Остале активности:  

 • Члан Европског удружења за клиничку микробиологију и инфективне болести (ESCMID)
 • Члан Српског лекарског друштва и Лекарске коморе Србије
 • Професионална размена студената у организацији Међународног удружења студената медицине (IFMSA).
др Ана Јањушевић

др Ана Јањушевић

доктор медицинских наука

Помоћник руководиоца медицинске слижбе Одсек за производњу BCG вакцине

ajanjusevic@torlak.rs

+381 64 88 52 392