Oбразовање:

 • 2018 – Докторске академске студије, студијски програм Биохемија – Хемијски факултет Универзитета у Београду (наслов тезе: „Терапеутски потенцијал анти-тетанус токсоид моноклонских антитела: примена заснована на везивним карактеристикама“),
 • 2011 – Мастер академске студије, Студијски програм Биохемија – Хемијски факултет Универзитета у Београду,
 • 2010 – Основне академске студије, Студијски програм Биохемија – Хемијски факултет Универзитета у Београду.

Радно искуство:

 • 2021   Помоћник руководиоца медицинске службе у Одсеку за имунохемију, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 • 2019 – Научни сарадник у Одсеку за научноистраживачи рад, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 • 2019 – 2021 –  Здравствени  сарадник у Одсеку за имунохемију, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 • 2012 – 2018 – Истраживач сарадник у Одсеку за научноистраживачи рад, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 • 2010 – 2012 Истраживач приправник у Одсеку за научноистраживачи рад, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

Област научног интересовања:

 • Пречишћавање и карактеризација моноклонских антитела
 • Пречишћавање протеина и квантификација протеина
 • Животињски модел Људске болести (мишји модел инфламаторне болести црева, модел очне  инфекције заморца)
 • In vitro култивисање ћелија
 • Имунохемијске технике (ELISA, ELISpot, Western blot)
 • Имунофлуоресцентне технике (проточна цитометрија, конфокална микроскопија)

Остале активности:

 • Члан Биохемијско друштво Србије,
 • Члан Друштво имунолога Србије,
 • Члан Члан Научног Савета Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

др Ивана Лукић

др Ивана Лукић

доктор биохемијских наука

Помоћник руководиоца медицинске службе Одсек за имунохемију

ilukic@torlak.rs

+381 64 88 52 432