Образовање:

  • 2013. студент докторских академских студија, студијски програм Биологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду
  • 2013. дипломирани молекуларни биолог и физиолог, студијски програм Молекуларна биологија и физиологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду

Истраживачко искуство:

  • 2018. истраживач сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“
  • 2014. истраживач приправник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Остале активности:

  • 2017. члан Младих имунолога Европе (yEFIS- Young European Federation of Immunological Societies)
  • 2018. члан Друштва имунолога Србије
  • 2022. Члан Клуба младих имунолога Србије (КМИС)

Област научног интересовања:

  • Неуроимунологија
  • Аутоимуност
  • Адаптивни имунски систем: Т-ћелијски одговор
Ивана Пријић

Ивана Пријић

Истраживач сарадник

Одсек за иРНК Служба за научноистраживачки рад

iprijic@torlak.rs