Образовање:

  • 2011 – Докторске академске студије, смер Биохемија, Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • 2005 – 2009 – Постдипломске студије, смер Биохемија, Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • 1998 – 2005 – Основне студије, студијска група Биохемија, Хемијски факултет Универзитета у Београду

Радно искуство:

  • 2015 – Руководилац медицинске службе за бирусолошку производњу, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2010 – 2015 – Помоћник руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2009 – 2010 – Стручни сарадник у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2006 – 2009 – Сарадник у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2006 – Истраживач приправник, Хемијски факултет Универзитета у Београду
мр Катарина Илић

мр Катарина Илић

Магистар наука биохемије

Руководилац медицинске службе за вирусолошку производњу

kilic@torlak.rs

+381 64 84 66 449