Образовање:

Радно искуство:

  • март 2023 – Руководилац медицинске службе за контролу квалитета, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2007- март 2023 – Помоћник руководиоца медицинске службе у Одсеку за хемијску контролу, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 2003 – 2007 – Стручни сарадник у Одсеку за хемијску контролу, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
  • 1996 -2003 – Стручни сарадник у Одсеку за вирусолошке подлоге, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
Наташа Цвијетић

Наташа Цвијетић

Специјалиста биохемијских наука

Руководилац медицинске службе за контролу квалитета (QC)

ncvijetic@torlak.rs