Образовање:

 • 2017 – Ужа специјализација из епидемиологије, Медицински факултет Универзитета у Београду
 • 2010 – Докторске академске студије, ужа научна област Епидемиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду (наслов тезе – Предиктивна вредност квалитета живота у процени исхода болести код болесника са мултиплом склерозом)
 • 2008 – Специјалистичке студије из Епидемиологије, Медицински факултет Универзитета у Београду
 • 2006 – Магистарске студије, ужа научна област Епидемиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду (наслов магистарске тезе – Студија праћења квалитата живота оболелих од мултипле склерозе)
 • 2001 – Основне студије, Медицински факултет Универзитета у Београду

Радно искуство:

 • 2024 – в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • 2023 – Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију
 • 2022 – 2024 – Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије
 • 2020 – 2022 – Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије
 • 2017 – 2023– Ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију
 • 2016 – 2020 – Помоћник директора Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут“
 • 2011 – 2017 – Доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију
 • 2007 – 2011 – Асистент Медицинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију
 • 2002 – 2007 – Асистент приправник Медицинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију

Менторски рад:

 • Ментор 3 докторске дисертације
 • Ментор 8 завршних радова на Мастер студијама јавног здравља
 • Ментор 8 завршних радова на специјалистичким студијама из епидемиологије
 • Ментор 2 дипломска рада
 • Коауторка је 8 књига из области медицине, објавила је преко 120 научних радова.
Проф. др Дарија Кисић

Проф. др Дарија Кисић

Професор доктор супспецијалиста епидемиологије

в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"

dkisic@torlak.rs