Владан Милетић

Владан Милетић

дипломирани инжењер машинства

Помоћник руководиоца немедицинске службе Одсек за заштиту од пожара и заштиту животне средине

vmiletic@torlak.rs