Dijagnostika autoimunih oboljenja

Početna dijagnostika autoimunih oboljenja, koja se sprovodi u Laboratoriji za alergološku i imunološku dijagnostiku, odnosi se na:

 • Sistemski eritemski lupus (CTD skrin za ANA, ds DNA)
 • Sjögrenov sindrom (CTD skrin za ANA anti Ro antitela, anti La antitela)
 • Sistemska skleroza (CTD skrin za ANA)
 • Ograničena sistemska skleroza (CTD skrin za ANA)
 • Polimiozitis i dermatomiozitis (CTD skrin za ANA )
 • Mešana bolest vezivnog tkiva (CTD skrin za ANA)
 • Antifosfolipidni sindrom (kardiolipinska antitela i β2-glikoprotein 1)
 • Celijačna bolest (antitela na tkivnu transglutaminazu )
 • Vaskulitisi (ANCA antitela-MPO i PR3)
 • Zapaljenska bolest creva – Kronova bolest (ASCA)
 • Autoimuno zapaljenje štitaste žlezde (antitela na tireoidnu peroksidazu-antimikrozomalna i antitela na tireoglobulin-antitireoglobulinska antitela)

Ukoliko nalazi ukazuju na postojanje autoimune bolesti, dalja klinička obrada – dodatna dijagnostika i terapija obavlja se u kliničkim ustanovama. 

 • Određivanje antifosfolipidnih antitela

Ukoliko je bilo ponavljanih spontanih pobačaja, iz uzorka krvi datog za određivanje antispermatozoidnih antitela kod žene je moguće uraditi i test na kardiolipinska antitela i β2-glikoprotein, a u cilju isključenja antifosfolipidnog sindroma kao imunološkog uzroka infertiliteta. Test obuhvata četiri analize.

Rezultati testova izdaju se tokom radne nedelje kada je obavljen prijem, uz stručno tumačenje dobijenih rezultata.

Radno vreme:

prijem pacijenata ponedeljak-petak: 08:00 – 10:00
izdavanje rezultata putem elektronske pošte
Pauza u prijemu pacijenata je svakog radnog dana od 10 do 10:30 časova. Hvala na razumevanju.

Za ove analize ne postoji mogućnost da idu na teret Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), i one se vrše isključivo na lični zahtev, uz plaćanje. Zakazivanje testiranja moguće je obaviti preko internet stranice Instituta, na broj telefona: 011 3953 327 ili putem mejl adresa: gblagojevic@torlak.rs i dijagnostika@torlak.rs.

Zakažite usluge

Zakazivanje

Institut „Torlak“ je dugogodišnji proizvođač vakcina, seruma, laktopreparata, alergena, mikrobioloških podloga i imunodijagnostičkih preparata, prepoznatljiv na svetskom tržištu po kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti proizvoda.

Naši proizvodi